Jan Paweł II o modlitwie

„A czyż nie jest to «znakiem czasu», że mimo rozległych procesów laicyzacji obserwujemy dziś w świecie powszechną potrzebę duchowości, która w znacznej mierze ujawnia się właśnie jako nowy głód modlitwy? Także inne religie, obecne już na szeroką skalę również na terenach od dawna schrystianizowanych, proponują własne sposoby zaspokojenia tej potrzeby i czynią to czasem w sposób bardzo przekonujący. My jednak, skoro została nam dana łaska wiary w Chrystusa, który objawia Ojca i jest Zbawicielem świata, mamy obowiązek ukazywać, na jaką głębię może nas doprowadzić więź z Nim.

Continue reading

Plan rekolekcji wspólnoty MIRIAM

PLAN REKOLEKCJI   WSPÓLNOTY MIRIAM

Prowadzonych przez o. JOSE MANIPARAMBILA

9-12.10.2020r.

temat:   „EUCHARYSTIA”

 

PIĄTEK

18.00 – MSZA ŚW.

18.45 – MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE REKOLEKCJI, KONFERENCJA

20.15 (20.30)  – ZAKOŃCZENIE

 SOBOTA

9.00 – KONFERENCJA

10.30 – PRZERWA KAWOWA

11.00 – KONFERENCJA

12.30 – PRZERWA OBIADOWA

15.00 – KORONKA W KOŚCIELE, CZAS NA ADORACJĘ I MODLITWĘ OSOBISTĄ   (dla tych co mogą)

16.00 – KONFERENCJA

18.00 – MSZA ŚW.

19.15 – WSPÓLNOTOWE ŚWIĘTOWANIE/ CZAS NA PYTANIA I ODPOWIEDZI

NIEDZIELA

O. JOSE GŁOSI HOMILIĘ NA KAŻDEJ MSZY ŚW.

UWAGA – nastąpiła zmiana w programie rekolekcji, ks. J. Maniparambil kończy swoją wizytę w niedzielę. W poniedziałek zapraszamy na spotkanie Miriam w kościele.