Plan pracy Wspólnoty w styczniu

3 stycznia – spotkania w grupach

              7- 8 stycznia – stacjonarne Warsztaty Uwielbienia z Jakubem Bartkowiakiem

10 stycznia – godz. 17.30 Msza Święta i Uwielbienie

17 stycznia – spotkania w grupach

24 stycznia – spotkanie ogólne, konferencja ks. Jose Maniparambila

31 stycznia – spotkania w grupach

zapraszamy

 

Plan pracy Wspólnoty w grudniu

6 grudnia – godz. 18.00  – spotkanie ogólne, konferencja ks. Jose Maniparambila

13 grudnia – rekolekcje parafialne (nie ma spotkania)

20 grudnia – spotkanie ogólne wigilijne

                 21 grudnia – Warsztaty  Uwielbienia online z Jakubem Bartkowiakiem godz. 19.30

27 grudnia – nie ma spotkania (przerwa świąteczna)