Schemat rozważań na VIII tydzień Seminarium

Słowo Boże cytowane podczas modlitwy o wylanie Ducha Świętego:

Flp 3, 13-16

Rz 8, 31-37

Hbr 3, 12-14

 

TYDZIEŃ 8

Kościół Twoja Wspólnota?

Trudno jest dokładnie określić, kiedy narodził się Kościół, czyli wspólnota wierzących. Kościół nie wziął się z próżni. Wokół Jezusa gromadzili się głównie Żydzi, a zatem przedstawiciele Ludu Bożego pierwszego przymierza.  Swoimi korzeniami Kościół sięga jednak jeszcze głębiej. Przecież Bóg jest wspólnotą Osób. Ojciec, Syn i Duch Święty to odrębne osoby, ale zjednoczone ze sobą w miłości w sposób doskonały i wieczny.  Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, stąd człowiek staje się pełnią, gdy tworzy wspólnotę miłości – najbardziej podstawową jest małżeństwo, ale nie tylko.

Początek wspólnoty Kościoła sięga więc Bożej wieczności.

W sensie historycznym Kościół powstawał przez dłuższy czas. Narodziny Kościoła to proces, w którym Jezus Chrystus gromadził wokół siebie uczniów, potem wybrał spośród nich Apostołów. Trzem z Nich – Janowi, Jakubowi i Piotrowi – Jezus, na osobności, dał się poznać jeszcze bliżej. Wśród tych trzech, Piotr otrzymał wyjątkową misję. Pan właśnie na nim zechciał oprzeć swój Kościół.

Jezus był ze swoimi uczniami. Oni Go słuchali i widzieli, jak żył – oto pełnia nauczania Jezusa. Na oczach uczniów umarł na Krzyżu, a potem przyszedł do nich po swoim Zmartwych­wstaniu. A gdy został wzięty do nieba, wraz z Ojcem zesłał im Ducha Świętego. Każda z tych chwil była potrzebna, by Kościół mógł zaistnieć.

Kościół się rozwinął i rozwija się nadal dzięki głoszeniu Dobrej Nowiny. Jego struktura jest ściśle związana ze sprawowaniem sakramentów.

Przez Chrzest osoby są włączane w wieczne życie Trójcy Świętej; są zanurzone w Śmierci i Zmartwychwstaniu Chrystusa oraz wszczepione w Kościół – Ciało Chrystusa.

Przez Bierzmowanie chrześcijanie otrzymują moc Ducha Świętego do służby w Kościele i świecie.

W Eucharystii przyjmujemy dar zbawienia ofiarowany nam w Krzyżu i Zmartwychwstaniu naszego Pana, karmimy się Jego Ciałem i Krwią; w Nim, z Nim i przez Niego stajemy jako dzieci blisko Niebieskiego Ojca.

Sakrament Pojednania i Pokuty to spotkanie, które pomaga nam przyjąć przebaczenie grzechów, zwłaszcza śmiertelnych.

Sakrament Chorych jest nam uzdrowieniem i umocnieniem w cierpieniach.

Małżeństwo włącza ludzką miłość mężczyzny i kobiety w miłość samego Boga.

A przez sakrament Święceń Kapłańskich Jezus zapewnia ciągłość swojej żywej obecności w Kościele.

Continue reading