Ksiądz biskup Jan Piotrowski poświęcił odremontowany budynek starej plebanii.

Dnia 10 lutego 2021 r. odbyło się uroczyste otwarcie budynku, w którym znajduje się sala przeznaczona na spotkania naszej Wspólnoty. Ksiądz biskup poświęcił stołówkę Brata Alberta, izbę muzeum sztuki sakralnej i pomieszczenia  na piętrze. Uroczysty akt poświęcenia, poprzedzony Liturgią Słowa, stał się momentem oficjalnego zapoczątkowania działalności naszej wymarzonej świetlicy.

czytaj więcej:

Continue reading

Plan pracy Wspólnoty w lutym 2021

1 luty – spotkania w grupach na zoomie

8 luty – spotkanie w kościele: Msza Święta o godz. 18.00, po niej konferencja ks. Pawła o Eucharystii – c.d., Uwielbienie

15 luty – spotkania w grupach na zoomie

22 luty – spotkanie w kościele po Mszy Świętej parafialnej – ok. godz. 17.45 , nauka o modlitwie, Uwielbienie

Plan pracy wspólnoty w styczniu 2021

 

4 stycznia – spotkanie w grupach na zoomie

11 stycznia – godz. 18.00 – spotykamy się w kościele (ponieważ o godz. 17.30 jest Msza św. z racji kolędy, nie będzie już Mszy św. o godz. 18.00)

18 stycznia – spotkanie w grupach na zoomie

25 stycznia – spotkanie w kościele o godz. 18.00

Boże Narodzenie

„Życzmy sobie nie radości z tego wszystkiego co przemija, jest dekoracją i nastrojem, ale radości z Bożego Narodzenia, która jest radością z Boga samego, który chce pojawić się w naszym życiu, aby przez nas promieniować na ludzi.”

ks. Jan Twardowski

 

Plan pracy Wspólnoty w grudniu

7 grudnia  – spotkanie w małych grupach online na zoomie

14 grudniaWspólnota uczestniczy w parafialnych rekolekcjach adwentowych prowadzonych przez ks. Rafała Jarosiewicza wraz z ekipą

21 grudniaspotkanie w małych grupach online na zoomie

28 grudniaspotkanie w kościele: godz. 18.00 – Msza Święta, po niej konferencja ks. Pawła o Eucharystii – ciąg dalszy oraz Uwielbienie

ZAPRASZAMY!

 

Plan pracy Wspólnoty na najbliższe tygodnie

9 listopada 2020 r. – Msza św. o godz. 18.00, po niej konferencja nt. Eucharystii wygłoszona przez ks. Pawła i Uwielbienie – wszyscy, którzy nie mogą przyjść do kościoła będą mogli uczestniczyć w spotkaniu dzięki kamerce na stronie parafii

16 listopad 2020 r. – spotkania w grupach na Zoomie – linki do spotkań i szczegóły techniczne podadzą animatorzy grup

23 listopada 2020 r. – Msza św. o godz. 18.00, spotkanie w kościele – wprowadzenie do pracy z kolejnym podręcznikiem formacyjnym: „Studium Ewangelii św. Marka” – prowadzi  ks. Marcin, następnie modlitwa wspólnotowa

30 listopada 2020 r. – spotkanie w grupach na Zoomie

Jan Paweł II o modlitwie

„A czyż nie jest to «znakiem czasu», że mimo rozległych procesów laicyzacji obserwujemy dziś w świecie powszechną potrzebę duchowości, która w znacznej mierze ujawnia się właśnie jako nowy głód modlitwy? Także inne religie, obecne już na szeroką skalę również na terenach od dawna schrystianizowanych, proponują własne sposoby zaspokojenia tej potrzeby i czynią to czasem w sposób bardzo przekonujący. My jednak, skoro została nam dana łaska wiary w Chrystusa, który objawia Ojca i jest Zbawicielem świata, mamy obowiązek ukazywać, na jaką głębię może nas doprowadzić więź z Nim.

Continue reading