O nas

Wspólnota Miriam

Jesteśmy Wspólnotą, która spotyka się, aby doświadczyć żywego Chrystusa w Słowie i Eucharystii. Chcemy formować siebie i innych poprzez:

  •  Szkołę Nowej Ewangelizacji dla lokalnego Kościoła
  • żywą wspólnotę modlitewną
  • posługę modlitwą wstawienniczą
  • współpracę z innymi wspólnotami i zgromadzeniami
  • formację indywidualną i wspólnotową

Całość tego dzieła zawierzamy Najświętszej Marii Pannie

Spotykamy się w każdy poniedziałek po wieczornej Mszy Świętej. W drugi poniedziałek miesiąca prowadzimy adorację Najświętszego Sakramentu.

 

Historia wspólnoty

Historia powstania wspólnoty MIRIAM sięga ROKU WIARY (2012r.). Wtedy to kilkuosobowa grupa wraz z ks. Marcinem Gałczyńskim zaczęła spotykać się raz w tygodniu na sali przy plebanii parafii Wniebowzięcia N.M.P. we Włoszczowie na modlitwie. Zachęceni przez inne wspólnoty i wydarzenia ewangelizacyjne, poczuliśmy pragnienie organizowania regularnych spotkań, by uwielbiać Pana i rozważać Słowo Boże w kontekście … Continue reading Historia wspólnoty

Kim jesteśmy?

Jesteśmy wspólnotą katolicką, charyzmatyczną, osadzoną w parafii Wniebowzięcia N.M.P. we Włoszczowie. Na naszą działalność ewangelizacyjną i modlitewną otrzymaliśmy błogosławieństwo z rąk biskupa diecezji kieleckiej – Jana Piotrowskiego, który odpowiedzialnym za naszą formację uczynił proboszcza parafii. Opiekę pastoralną nad wspólnotą pełni ksiądz delegowany przez księdza proboszcza.

Dokąd zmierzamy?

NASZA WIZJA Chcemy formować siebie i innych poprzez Szkołę Nowej Ewangelizacji (SNE) oraz żywą wspólnotę modlitewną, aby zgodnie z nakazem Jezusa czynić uczniów. NASZĄ MISJĄ JEST: ewangelizacja z wykorzystaniem narzędzi w postaci kursów Szkoły Nowej Ewangelizacji na szczeblu lokalnej społeczności oraz tam, gdzie pośle nas Pan. systematyczna formacja (indywidualna i wspólnotowa); modlitwa uwielbienia; posługa modlitwą … Continue reading Dokąd zmierzamy?

Śpiewnik

Poniżej zamieszczamy nagrania wykonane przez Diakonię Muzyczną naszej Wspólnoty Zachęcamy wszystkich, aby wykorzystując te materiały, chwalili Pana Boga śpiewem! Poniżej linki do nagrań YouTube: Daj mi usłyszeć Twój głos Jego miłość Jezus jest z nami tu Każdy spragniony Krwią Jego ran Memu Bogu Królowi Otwórz Bogu serce swoje Pokorna Służebnico Pana Przyjmij chwałę Tchnij moc … Continue reading Śpiewnik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *