Ksiądz biskup Jan Piotrowski poświęcił odremontowany budynek starej plebanii.

Dnia 10 lutego 2021 r. odbyło się uroczyste otwarcie budynku, w którym znajduje się sala przeznaczona na spotkania naszej Wspólnoty. Ksiądz biskup poświęcił stołówkę Brata Alberta, izbę muzeum sztuki sakralnej i pomieszczenia  na piętrze. Uroczysty akt poświęcenia, poprzedzony Liturgią Słowa, stał się momentem oficjalnego zapoczątkowania działalności naszej wymarzonej świetlicy.

czytaj więcej:

Ksiądz biskup przyznał, że modlił się za to dzieło już przed rokiem, kiedy liderzy Wspólnoty przedstawili mu nasze plany, podkreślił, że ważne jest zaangażowanie wielu ludzi w dzieła miłości, przez które widać Jezusa.

W roku Świętego Józefa otrzymaliśmy w darze od księdza biskupa ikonę Świętej Rodziny.