Śpiewnik Miriam dostępny na stronie

Na naszej stronie jest już dostępny śpiewnik – czyli strona z linkami do nagrań Diakonii Muzycznej. Chcemy udostępnić wszystkim pieśni, które często pojawiają się na naszych spotkaniach i Uwielbieniach, aby każdy mógł się ich nauczyć i włączać się w śpiew na chwałę Pana. Zachęcamy, aby wykorzystać te nagrania także w modlitwie osobistej. Sukcesywnie będziemy uzupełniać nasz śpiewnik.

Zapraszamy do odwiedzania śpiewnika – link w menu po prawej stronie