Plan pracy Wspólnoty w grudniu

6 grudnia – godz. 18.00  – spotkanie ogólne, konferencja ks. Jose Maniparambila

13 grudnia – rekolekcje parafialne (nie ma spotkania)

20 grudnia – spotkanie ogólne wigilijne

                 21 grudnia – Warsztaty  Uwielbienia online z Jakubem Bartkowiakiem godz. 19.30

27 grudnia – nie ma spotkania (przerwa świąteczna)