Plan pracy Wspólnoty w lutym

7 lutego – spotkanie w grupach

14 lutego – Msza Święta o godz. 18.00 i Uwielbienie

21 lutego – spotkanie w grupach

                     22 lutego – Warsztaty Uwielbienia – online z Jakubem Bartkowiakiem, godz. 19.30

28 lutego – spotkanie ogólne, konferencja online ks. Jose Maniparambila

zapraszamy!