Chrystus zmartwychwstał i żyje!

Drodzy Członkowie, Sympatycy i Przyjaciele Wspólnoty Miriam

Niech spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym prowadzi do przemiany naszych serc i owocuje prawdziwą radością i pokojem, które będziemy mogli zanieść wszystkim potrzebującym i poszukującym Bożej Miłości. Niech jaśnieje w nas światło Zmartwychwstania niosące nadzieję i siłę – w Chrystusie naszym Panu!

ALLELUJA

Discover more from Wspólnota Miriam

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading