Plan spotkań Wspólnoty w październiku

3 października – spotkanie na sali po Mszy Świętej o godz. 18.00 – wspólna modlitwa i rozważanie Słowa Bożego

10 października – po Mszy Świętej o godz. 18.00 Uwielbienie na sali – otwarte dla wszystkich

17 października – po Mszy Świętej o godz. 18.00 spotkanie ogólne na sali, modlitwa wspólnotowa

24 października – dzielenie w grupach, konferencja

31 października – Noc Wszystkich Świętych – dla chętnych w kościele