Plan pracy wspólnoty w lutym

6 lutego – godz. 18.15, spotkanie ogólne na sali

13 lutego – godz. 18.15, spotkanie ogólne na sali

20 lutego – godz. 18.15, dzielenie się w grupach (tydzień 6 i 7); Msza Święta o godz. 17.00 – w intencji zamówionej przez Wspólnotę

24 – 26 lutego – kurs Nowe Życie

27 lutego – godz. 18.15, spotkanie ogólne na sali; Msza Święta o godz. 17.00 – w intencji zamówionej przez Wspólnotę

zapraszamy

Discover more from Wspólnota Miriam

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading