Plan pracy Wspólnoty w styczniu

Uwaga – nastąpiły zmiany:

2 stycznia – godz. 18.15 spotkanie ogólne na sali, modlitwa i rozważanie Słowa Bożego

9 stycznia – godz. 18.15 spotkanie ogólne na sali

16 stycznia – godz. 18.15 dzielenie w grupach (tydzień 4 i 5)

23 stycznia – godz. 18.15 spotkanie ogólne na sali, modlitwa wspólnotowa

27/28 stycznia – całonocna adoracja wspólnoty na sali

30 stycznia – godz. 18.15 spotkanie ogólne – „spotkanie ze świadectwem”

ZAPRASZAMY