Plan pracy Wspólnoty w kwietniu 2024

8 kwietnia – spotkanie ogólne z rozważaniem Słowa Bożego

15 kwietnia – konferencja nt. uwielbienia prowadzi Marcin Kupczyk z SNE Częstochowa

19 – 20 kwietnia – rekolekcje wspólnotowe prowadzi ks. Jose Maniparambil

20 kwietnia – Wieczór Chwały prowadzi Poczekalnia Pana Boga

22 kwietnia – spotkanie gospodarcze

29 kwietnia – dzielenie się pracą z podręcznikiem

Spotkania poniedziałkowe oraz rekolekcje z ks. Jose Maniparambilem odbywają się w „sali na górze” – zapraszamy!