Plan pracy Wspólnoty w czerwcu

3 czerwca – spotkanie ogólne, rozważanie Słowa Bożego

10 czerwca – spotkanie ogólne, konferencja

17 czerwca – spotkanie podsumowujące rok formacyjny, modlitwa, agapa

Spotkania odbywają się w poniedziałki po Mszy Świętej wieczornej w „sali na górze”. Zapraszamy!