Plan pracy Wspólnoty w maju

6 maja – spotkanie ogólne, rozważanie Słowa Bożego

13 maja – spotkanie ogólne, konferencja

18 maja sobota – Uwielbienie w wigilię Zesłania Ducha Świętego

20 maja – część Wspólnoty wyjeżdża na „Tchnienia” do Kielc

27 maja – dzielenie się pracą z podręcznikiem

Spotkania poniedziałkowe odbywają się po wieczornej Mszy Świętej w „sali na górze”. Zapraszamy!