Wigilia Zesłania Ducha Świętego

W sobotę 18 maja – w wigilię Zesłania Ducha Świętego – chcemy spotkać się, by wielbić Boga za ten bezcenny dar. Ze śpiewem i radością chcemy na nowo przeżywać czas Pięćdziesiątnicy.

„Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną (…). Przybywszy tam weszli do sali na górze i przebywali w niej (…). Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego.”

(Dz 1, 12-14)

Zapraszamy wszystkich – trwajmy razem na modlitwie!