Dokąd zmierzamy?

NASZA WIZJA

Chcemy formować siebie i innych poprzez Szkołę Nowej Ewangelizacji (SNE) oraz żywą wspólnotę modlitewną, aby zgodnie z nakazem Jezusa czynić uczniów.

NASZĄ MISJĄ JEST:

  • ewangelizacja z wykorzystaniem narzędzi w postaci kursów Szkoły Nowej Ewangelizacji na szczeblu lokalnej społeczności oraz tam, gdzie pośle nas Pan.
  • systematyczna formacja (indywidualna i wspólnotowa);
  • modlitwa uwielbienia;
  • posługa modlitwą wstawienniczą;

„Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (DZ. 2, 42)

NASZE NADRZĘDNE WARTOŚCI:

  • opieranie wszystkich działań na Jezusie;
  • posłuszeństwo i  wierność nauce Kościoła Katolickiego;
  • dbanie o rozwój duchowy wszystkich członków,
  • wzajemna troska;