Śpiewnik

Poniżej zamieszczamy nagrania wykonane przez Diakonię Muzyczną naszej Wspólnoty

Zachęcamy wszystkich, aby wykorzystując te materiały, chwalili Pana Boga śpiewem!

Poniżej linki do nagrań YouTube:

Daj mi usłyszeć Twój głos

Jego miłość

Jezus jest z nami tu

Każdy spragniony

Krwią Jego ran

Memu Bogu Królowi

Otwórz Bogu serce swoje

Pokorna Służebnico Pana

Przyjmij chwałę

Tchnij moc

Ty obecny wśród nas

Wodę zamieniłeś w wino

Żadna pieśń