SE Miriam

Szkoła Ewangelizacji Miriam Włoszczowa

SE MIRIAM powstała jako odpowiedź na wołanie „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”          (MK 16,15).
Mając doświadczenie Żywego Boga, który działa tu i teraz, którego pragnieniem jest, aby wszyscy weszli z Nim w relację, podejmujemy misję głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu i przyprowadzania innych do Jezusa. Chcąc być wiernymi nauczaniu Kościoła Katolickiego i chcąc robić to dobrze 11 października 2021 r. zostaliśmy przyłączeni do rodziny Szkół Ewangelizacji Św. Andrzeja (SESA Polska), dzięki temu działamy zachowując wspólną wizję, misję, program formacyjny, metodologię i logistykę.
Szkoła otrzymała błogosławieństwo Kieleckiego Biskupa ks. Jana Piotrowskiego oraz ks. Zygmunta Pawlika, proboszcza parafii Wniebowzięcia N.M.P. we Włoszczowie, przy której działamy.
Nasza kilkuosobowa ekipa dokłada wszelkich starań w przygotowania kursów, konferencji czy warsztatów. Jednocześnie wiemy, że czynimy to nie siłą i nie mocą naszą, ale mocą Ducha Świętego. Cieszymy się, że Bóg uzdalnia nas i powołuje do różnych dzieł, że możemy doświadczać wielu owoców i mieć „boskie” marzenia.
Rozmiłowani w Słowie najlepiej jak umiemy, świadczymy o Bożej Miłości i o Bożej Mocy.

EKIPA :
  • Ks. Marcin Gałczyński
  • Izabela Cegieła
  • Monika Kaczmarska
  • Andrzej Kaczmarski
  • Bogusław Jachowicz
  • Piotr Falana
  • Izabela Falana – dyrektor

galeria zdjęć z kursów