Struktura wspólnoty

lider wspólnoty

Izabela Falana

zarząd wspólnoty

ks. Marcin Gałczyński

ks. Damian Nowak

Piotr Falana

Bogusław Jachowicz

Monika Kaczmarska

Andrzej Kaczmarski

Beata Grzegorczyk

Izabela Cegieła

 

DIAKONIE

Diakonia modlitwy

Służy Wspólnocie modlitwą, którą ofiaruje za wszystkie jej dzieła, intencje  członków Miriam  i ich rodzin oraz całą Wspólnotę.

diakonia słowa

Służy Wspólnocie poprzez głoszenie słowa podczas spotkań i konferencji.

diakonia muzyczna

Przygotowuje oprawę muzyczną spotkań Wspólnoty oraz Wieczorów Uwielbienia.

diakonia gospodarcza

Zajmuje się organizacją zaplecza technicznego i logistyką kursów, wyjazdów i uroczystości wspólnotowych.

diakonia jedności

Pamięta o imieninach i urodzinach członków Wspólnoty. Działa na rzecz jednoczenia wszystkich uczestników spotkań.

diakonia modlitwy wstawienniczej

Gromadzi przeszkolonych wstawienników, którzy służą indywidualną modlitwą.

 

Członkowie wspólnoty

sympatyk wspólnoty

osoba przychodząca na spotkania otwarte (adoracje, uwielbienia);
– nie uczestniczy w formacji;

kandydat na członka wspólnoty

– pragnie bliskiej relacji z Bogiem,

– regularnie uczestniczy w formacji jak i w spotkaniach otwartych (min. 2 lata),

– może zapoznawać się ze służbą w różnych  diakoniach, doraźnie pomagać,

– zobowiązuje się do uczestnictwa w kursie Nowe Życie

członek wspólnoty

-jest po kursie NOWE ŻYCIE/ Seminarium Odnowy Wiary/ Rekolekcjach Ewangelizacyjnych,

-żyje sakramentami, daje świadectwo życia z Bogiem,

– regularnie uczestniczy w formacji i innych formach organizowanych przez wspólnotę,

– trwa w relacji z Bogiem poprzez modlitwę, codzienny kontakt ze Słowem Bożym, (medytacja, modlitwa)

– podejmuje stałą posługę w diakoniach (stosownie do obdarowania),

– uczestniczy w kolejnych kursach SNE (Emaus, Jan),

– troszczy się o pogłębianie wiedzy związanej z wiarą katolicką (oficjalna nauka KK).

–  decyzję o byciu Członkiem Wspólnoty każdy uczestnik podejmuje indywidualnie na okres 1 roku.

członek wspólnoty w przymierzu

– jest po kursach: Nowe Życie, Emaus, Jan lub pełnej formacji oazowej,

– regularnie formuje się we wspólnocie,

– aktywnie uczestniczy w życiu i zadaniach wspólnoty (lider, animator/diakonia),

– codzienne obcuje ze Słowem Bożym – (modlitwa, medytacja)

– żyje sakramentami, daje świadectwo życia z Bogiem,

– bierze odpowiedzialność za sprawy duchowe (podejmowanie postu, wyrzeczeń w intencji wspólnoty) oraz materialne (dobrowolne wpłaty na rzecz wspólnoty)

– pogłębia wiedzę religijną, zapoznaje się z dokumentami Kościoła (KKK, encykliki, itp.),

– podejmuje się uczestnictwa w proponowanych kursach, rekolekcjach, warsztatach we wspólnocie oraz na zewnątrz wspólnoty, (kursy w innych SNE),

– decyzję o byciu Członkiem w Przymierzu każdy uczestnik podejmuje indywidualnie na okres 3 lat.

członek nadzwyczajny wspólnoty

czasowo nie uczestniczy w formacji (ze względu na stan zdrowia, sytuację rodzinną itp.)